Taalplezier staat bovenaan!Wat doet de logopedist?

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van verbale communicatie. Hij/ zij behandelt stoornissen van mondfuncties, adem en stem, spraak, taal en gehoor, die van organische, functionele of neurologische aard zijn. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert/ begeleidt partners, familieleden en verzorgers van cliënten. Logopedische hulp is er voor kinderen en volwassenen op het gebied van:

Adem en stem:

 • onvoldoende adembeheersing
 • heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
 • heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen

Mondgewoonten:

 • mond ademen
 • slappe mondmotoriek
 • duimen
 • afwijkend slikken

Spraak:

 • onduidelijk spreken
 • het niet goed uitspreken van klanken
 • stotteren
 • broddelen
 • onduidelijk spreken bijvoorbeeld na een hersenbloeding

Taal:

 • vertraagde taalontwikkeling
 • taalstoornis
 • onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
 • taalverlies bijvoorbeeld na een hersenbloeding

Gehoor:

 • verminderde klankwaarneming
 • slechthorendheid
 • doofheid

 


Locatie Venestraat | Venestraat 22 | 2266 BA Leidschendam | 070 - 317 58 48
Locatie Gezondheidscentrum Leidschenveen | Harriët Freezerhof 199 | 2492 JC Den Haag | 070 - 752 54 46
Locatie Gezondheidscentrum Veenland | Vrouw Avenweg 650 | 2493 WS Den Haag | 070 - 444 59 84
© COPYRIGHT 2009-2017 LOHOO DESIGN